tikə

tikə
is.
1. Böyük bir şeydən sınmış, qopmuş, ayrılmış və ya kəsilmiş kiçik hissə, parça, qırıq. <Rövşən> salam-əleykəssalamdan sonra daşın bir balaca tikəsini ustaya verib dedi. . «Koroğlu». // Yeyilən şeyin bir hissəsi. Pendir tikəsi. – <Musa kişi:> Arvad, sən allah, yadından çıxmasın, bu ətdən bir tikə də o Həsənəlinin yetimlərinə göndər, yazıqdırlar. . M. İ.. // məc. Yaşamaq üçün vəsait; yeyəcək, yeyiləcək şeylər. Tikəsini dostu ilə bölmək. – Düşmənin tikəsindən dostun şilləsi yaxşıdır. (Ata. sözü). İnsan gərək dayanıbdurmasın, yatıb vaxtını, gününü öldürməsin, çıxan tüstü, hazır tikə axtarmasın. S. R..
2. «Bir» sözü ilə – bir tikə – 1) bir az, bir zərrə, bir qırıq, zərrə qədər, qətiyyən, əsla. Bacardıqca vermə yer beynində artıq yükə; Mənə bax, ay qız, mənə, dərd çəkmirəm bir tikə. S. Rüst.. Havada bir tikə də bulud, duman və tüstü yox idi. M. İbrahimov; 2) balaca, kiçik, bambalaca. Bir tikə uşaq.
◊ Tikə boğazından getmək – həyəcandan, yorğunluqdan, hirsdən və s. hisslərdən dolayı heç nə yeyə bilməmək. Haram tikə – bax haram. Ürəyi bir tikə olmaq – bax ürək. Yağlı tikə – bax yağlı 3-cü mənada.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Tikəbənd —   Municipality   …   Wikipedia

  • TiK — is an open source instant messaging client for the AOL Instant Messenger (AIM) system, which uses AOL s TOC protocol. It is a GUI client which is written in the Tcl/Tk programming language. Reportedly, the T and the K in TiK s name stands for Tk …   Wikipedia

  • tik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} niezależny od woli, powtarzający się okresowo skurcz kilku mięśni, zwykle mięśni mimicznych twarzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć tik. Tiki nerwowe. <fr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Tik — (russisch), Zwillich, Bührenzeug …   Pierer's Universal-Lexikon

  • tik- — *tik germ.?, Verb: nhd. zeigen; ne. show (Verb); Etymologie: idg. *deik̑ , Verb, zeigen, weisen, sagen, Pokorny 188; s. ing. *dei (1), *dei̯ə …   Germanisches Wörterbuch

  • tik — 1 tìk prt. 1. N vien, tiktai (išskyrimui, apribojimui, tikslinimui reikšti): Jis tìk penkis rublius teturi DŽ. Taip jie tik mums daro J.Jabl. Tik truputį paeina NdŽ. Šuo pasikliovęs ant mėsos, kita nieką neėda, tìk mėsą J. Gausi tìk tai, ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tik — 2 tìk conj. 1. KŽ o, bet, tačiau (priešpriešai žymėti): Kloji minkštai, tìk gulėti kieta NdŽ. Visas medžias lygus, tik viena kvaja išsistačius Šlčn. Nieko te nėra [padaryti rezgines], tìk tas išpynimas Skrb. Tìk ką toli gyveni, dažnai pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tík — 1 a m (ȋ) tropsko drevo ali plemenit rumenkasto rjav les tega drevesa: pohištvo iz tika 2 a m (ȋ) kratek, šibek glas pri udarcu, trku ob trdo snov: tik kapljice 3 a m (ȋ) med. nehoteno, ponavljajoče se trzanje navadno obraznih mišic:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tik — ba·tik; geo·po·li·tik; han·tik; kar·tik; ka·tik; macht·po·li·tik; ras·tik; re·al·po·li·tik; tik·ka; tik·ker; tik·kun; tik·o·loshe; welt·po·li·tik; tik·o·losh; …   English syllables

  • tik — 3 tìk interj. kartojant 1. Jn, NdŽ, Pg cik (viščiukus šaukiant): Tìk tìk tìk šaukia viščiukus DŽ. 2. NdŽ laikrodžio tiksėjimui žymėti: Tìk tìk tìk tìk tiksi laikrodis DŽ. Tik tik tik ėjo laikrodis rš. 3. širdies plakimui žymėti: O kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”